Загальна інформація1. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

2. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Перелік адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань праці та її територіальними органами:

3. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки".

4. Бланк заяви на одержання дозволу

5. У разі якщо протягом строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.
Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

Продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

6. Інформація щодо виданих суб’єктам господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки міститься у програмі «Реєстр дозволів».

7. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
1) радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль;
2) виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів);
3) експлуатація і ремонт водозбірних споруд;
4) продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;
5) роботи із застосуванням піротехнічних виробів;
6) експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;
7) ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників;
8) навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

8. Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
1) машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря;
2) машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;
3) ковальсько-пресове устаткування.


Інформаційні картки


- щодо видачі дозволів на виконання робіт
- щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази работодавця вимогам законодавства
- щодо анулювання дозволів на виконання робіт
- щодо відомчої перереєстрації великотоннажних та інших ТТЗ
- щодо зняття з обліку великотоннажних та інших ТТЗ
- щодо відомчої реєстрації (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших ТТЗ

Технологічні картки

Технологічна картка декларація
Технологічна картка дозволу
Технологічна картка ТТЗ

Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки


Реєстр декларацій

АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Facebook
Youtube

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)
Телефон для довідок щодо отримання вхідного реєстраційного номера: (0412) 34-68-70 - канцелярія (у робочі дні)