НОРМАТИВНА БАЗА


Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Управління Держпраці у Житомирській області:

Конституція України
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №322-VIII
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. №8073-Х
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. №132/94-ВР
Водний Кодекс України від 06 червня 1995 р. №213/95-ВР

Закони України та укази Президента України


Закон України від 21 березня 1991 р. №875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
Закон України від 03 липня 1991 р. №1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення”
Закон України від 5 липня 2012 р. №5067-VI “Про зайнятість населення”
Закон України від 5 листопада 1991 р. №1788-XII “Про пенсійне забезпечення”
Закон України від 30 червня 1993 р. №3353-XII “Про дорожній рух”
Закон України від 01 липня 1993 р. №3356-XII “Про колективні договори і угоди”
Закон України від 24 лютого 1994 р. №4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
Закон України від 24 березня 1995 р. №108/95-ВР “Про оплату праці”
Закон України від 15 травня 1996 р. №192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”
Закон України від 03 липня 1996 р. №270/96-ВР “Про рекламу”
Закон України від 15 листопада 1996 р. №504/96-ВР “Про відпустки”
Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”
Закон України від 19 жовтня 2000 р. №2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”
Закон України від 17 травня 2001 р. №2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”
Закон України від 12 липня 2001 р. №2665-ІІІ “Про нафту і газ”
Закон України від 18 березня 2004 р. №1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”
Закон України від 01 липня 2004 р. №1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”
Закон України від 8 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі”
Закон України від 8 вересня 2004 р. №1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”
Закон України від 06 вересня 2005 р. №2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. №185-V “Про управління об'єктами державної власності”
Закон України від 02 вересня 2008 р. №345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”
Закон України від 08 липня 2010 р. №2467-VI “Про засади функціонування ринку природного газу”
Закон України від 02 грудня 2010 р. №2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”
Закон України від 02 грудня 2010 р. №2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”
Закон України від 17 березня 2011 р. №3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”
Закон України від 2 листопада 2011 р. №3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”
Закон України від 06 вересня 2012 р. №5203-VI “Про адміністративні послуги”
Закону України від 04 квітня 2013 р. №178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“
Закон України від 05 червня 2014 р. №1315-VII “Про стандартизацію”
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”
Закон України від 02 вересня 2014 р. №1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”
Закон України від 15 січня 2015 р. №124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
Закон України від 02 березня 2015 р. №222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”
Закон України від 18 січня 2001 р. №2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”
Закон України від 23 грудня 2004 р. №2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”
Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. №1127
Закон України від 02 жовтня 1996 р. №393/96-ВР “Про звернення громадян”
Закон України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII "Про публічні закупівлі"
Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”
Закон України від 05 квітня 2007 р. №877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
Закон України від 03 листопада 2016 р. №1726-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
Закон України від 03 листопада 2016 р. №1728-VII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
Закон України від 13 січня 2011 р. №2939-VI "Про доступ до публічної інформації"
Закон України від 02 жовтня 1992 р. №2657-XII "Про інформацію"
Закону України від 10 грудня 2015 р. №889-VIII “Про державну службу“
Указ Президента України від 07 травня 2001 р. №292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”
Указ Президента України від 25 травня 2004 р. №576 ”Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”

Постанови та розпорядження


Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. №1099-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. №442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №58 “Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. №827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. №865 “Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин”
Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. №167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”
Постанова кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. №1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. №1845 “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 №1059 р. “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. №413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. №8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. №921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. №1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. №509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. №752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. №695 “Про затверження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 569 „Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438 „Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. №685 "Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. №134 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. №114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці»
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 №307 «Про затвердження переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 741 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР»
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 604 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 253 «Про внесення змін до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 № 193 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» (щодо умов оплати праці державних інспекторів територіальних органів Держпраці)
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 192 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (щодо упорядкування питань оплати праці, зарахування медичного стажу, щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня для посадових осіб Держпраці, які виконуватимуть функції з гігієни праці у зв’язку з особливим характером праці)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 76 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (щодо внесення змін до діючих 25 постанов Кабінету Міністрів України та 1 розпорядження Кабінету Міністрів України, що стосувалися діяльності Держгірпромнагляду)
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 55 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509» (щодо врегулювання питання накладення посадовими особами Держпраці штрафів за порушення законодавства про працю)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1137 «Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96» (щодо скасування необхідності отримання суб’єктами господарювання свідоцтва про державну реєстрацію об’єктів підвищеної небезпеки)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 №1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1025 «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №440 “Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. №761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 630 „Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці”
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12 "Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 №24 "Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат"
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 №25 "Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 №26 "Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. №521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхнім державами-членами, з іншої сторони”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. №357-р “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності“
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. №347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці“

Накази


Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів
Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня
Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України
Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення
Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Конвенції


Конвенції Міжнародної організації праці, які ратифікувала Україна (Станом на 08.01.2014)
Конвенція Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
Конвенція Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

Інші нормативно-правові акти


Інформація щодо виданих посвідчень інспекторам праці у Житомирській області
Зразок заповненої картки обліку даних інспектора праці
Бланк акту перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки Управління Держпраці у Житомирській області
Наказ Управління від 22.11.2017 № 2228 Про затвердження комісій щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт; Протокол спільного розгляду плану розвитку гірничих робіт (приклад); Методичні рекомендації Управління Держпраці у Житомирській області щодо погодження планів розвитку гірничих робіт
Наказ Управління від 18.07.2018 № 1193 Про внесення змін до наказу Управління від 22.11.2017 № 2228 Про затвердження комісій щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт
Наказ Управління від 19.11.2018 № 2103 Про затвердження комісії щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт
Зразок Протоколу розгляду Плану розвитку гірничих робіт 2019 (для завантаження)
ПОРЯДОК обліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, об'єктів нафтогазового комплексу в Управлінні Держпраці у Житомирській області
Додаток до акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)
Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 24 травня 2018 року
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. №41
Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітета України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. №327

АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Facebook
Youtube

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)
Телефон для довідок щодо отримання вхідного реєстраційного номера: (0412) 34-68-70 - канцелярія (у робочі дні)