Роз’яснення Управління Держпраці: Про безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства

дата публікації 03.06.2020

Із настанням літнього періоду зростає інтенсивність ремонтних, земляних і очисних робіт, робіт у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах, що в свою чергу збільшує ймовірність настання нещасних випадків під час їх виконування.

За даними Держпраці, минулого року на підприємствах та об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства України під час виконання трудових обов’язків травми отримали 63 працівники (у 2018 - 59), 11 з них травмувались смертельно (у 2018 - 2). Дані цифри свідчать про зростання рівня смертельного травматизму в галузі у порівнянні з 2018 роком.

Основними причинами нещасних випадків є організаційні проблеми, а саме:
- виконання робіт без оформлення нарядів-допусків;
- допуск працівників до роботи без проведення медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, періодичних інструктажів з питань охорони праці;
- незабезпечення працівників засобами колективного та індивідувального захисту, зокрема, контролю повітряного середовища, та/або невикористання їх працівниками під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки;
- низький рівень виробничої та трудової дисципліни, культури виробництва, безвідповідальність посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеної небезпеки (у тому числі допуск працівників до роботи у стані алкогольного сп’яніння).

Враховуючи дану ситуацію у галузі, фахівці Управління Держпраці у Житомирській області вкотре зосереджують увагу керівників суб’єктів господарювання водопровідно-каналізаційного господарства області на основних вимогах щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою, серед яких, зокрема, виконання газонебезпечних робіт.

Газонебезпечні роботи – роботи, пов'язані з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, у тому числі роботи всередині ємностей (до них належать колектори, тунелі, колодязі, приямки тощо), під час проведення яких існує чи не виключена можливість виділення у робочу зону вибухопожежонебезпечних чи шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних призвести до вибуху, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об'ємна частка нижче 20 вітсотків).

В першу чергу, на підприємстві має бути Інструкція з охорони праці з організації та безпечного проведення газонебезпечних робіт, розроблена суб'єктом господарювання відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Вимоги безпеки повинні бути не нижчі від вимог, викладених у Типовій інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт і Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць. Особливу увагу під час розробки інструкції необхідно приділити визначенню в ній системи контролю під час проведення газонебезпечних робіт та формам участі в них газорятувальної служби (за наявності) і служби охорони праці.

Що стосується документального супроводу виконання газонебезпечних робіт, то на підприємстві мають бути наявними розроблені та затверджені, у встановленому порядку, переліки газонебезпечних робіт, із зазначенням газонебезпечних робіт:
- що проводяться з оформленням наряду-допуску;
- що проводяться без оформлення наряду-допуску, але з обов'язковою реєстрацією у журналі перед їхнім початком;
- які викликані необхідністю ліквідації та локалізації аварійних ситуацій і аварій.

Переліки газонебезпечних робіт не рідше одного разу на рік переглядаються, узгоджуються з газорятувальною службою (за наявності), з службою охорони праці та затверджуються відповідальною особою.

Наряд-допуск це документ, який визначає місце виконання, зміст робіт з підвищеною небезпекою, умови їхнього безпечного проведення, час початку і закінчення робіт, склад бригади та осіб, відповідальних за безпеку при виконанні цих робіт.

Оформлений наряд-допуск повинен бути підписаний начальником структурного підрозділу, узгоджений з газорятувальною службою (при її наявності), зареєстрований у спеціальному журналі службою охорони праці і затверджений відповідальною особою.

Наряди-допуски виписуються у двох примірниках, один із яких, після закінчення робіт, повинен зберігатися у структурному підрозділі (цеху, дільниці) не менше, ніж 3 місяці.

Забороняється заповнення наряду-допуску олівцем. Записи в обох примірниках мають бути чіткими. Виправлення в тексті та підписи під копіювальний папір не допускаються.

Журнал обліку газонебезпечних робіт, що проводяться без оформлення наряду-допуску, має бути прошнурованим, скріпленим печаткою. Сторінки в журналі повинні бути пронумеровані, а строк зберігання журналу становить 3 місяці від дня його закінчення.

Наряд-допуск на проведення газонебезпечної роботи видається на кожне місце і вид робіт кожній бригаді, яка виконує такі роботи і дійсний протягом однієї зміни. Якщо робота виявилася не виконаною, умови її виконання не погіршились і характер роботи не змінився, в такому випадку наряд-допуск може бути продовжено на наступну зміну тій же бригаді з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної наступної зміни підписами осіб, зазначених у пункті 15 наряду-допуску.

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання й перевірку знань відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці.

Кожна газонебезпечна робота, що виконується з оформленням наряду-допуску, або яка реєструється в журналі обліку складається з двох етапів: підготовки об’єкта до проведення газонебезпечної роботи та безпосереднього її виконання.

Призначати відповідальним за підготовку об'єкта до проведення газонебезпечних робіт і відповідальними за проведення газонебезпечних робіт необхідно інженерно-технічних працівників, які знають порядок підготовки й проведення таких робіт.

Виконувати газонебезпечні роботи потрібно у складі не менше двох осіб. При роботі в колодязях бригада повинна складатися не менше, ніж із трьох чоловік: одного, який працює в колодязі, другого – на поверхні, третього, який спеціально спостерігає за роботою вколодязі й у разі потреби надає допомогу працюючому в колодязі. При роботах у камерах бригада повинна складатися не менше, ніж із чотирьох чоловік (Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79). Зі складу бригади призначається відповідальна особа.

У випадку збільшення чисельності працюючих у ємності, мають бути розроблені та внесені до наряду-допуску додаткові заходи безпеки щодо збільшення чисельності спостерігачів (не менше одного спостерігача на одного працюючого), порядок входу й евакуації працюючих, порядок розміщення мотузок, наявність засобів зв'язку й сигналізації та інше.

Під час виконання газонебезпечних робіт необхідно забезпечувати контроль газоповітряного середовища, забезпечити засобами індивідуального захисту (ізолюючі протигази, рятувальні пояси з лямками, спецодяг тощо) та колективного захисту (газоаналізатори та/або газосигналізатори, ліхтарі тощо), наявності та справності вентиляційних систем і технологічного обладнання.

Під час виконання газонебезпечних робіт фахівці Управління Держпраці у Житомирській області також звертають увагу на наступне:
1. Кришки колодязів відкриваються гаком або ломом. Забороняється відкривати руками. Зняту кришку вкладають біля колодязя у напрямку руху транспорту.
2. Наявність газу в колодязі чи камері перевіряються газоаналізаторами та/або газосигналізаторами, ліхтарями тощо. Забороняється працівникам перебувати вколодязі й камері без рятувального пояса і запаленої бензинової лампи ЛБВК, а також запалювати бензинову лампу ЛБВК поряд із відкритим колодязем і в колодязі.
3. Біля відкритогоколодязя чи люків камер забороняється куріння та кидання запалених сірників чи факела уколодязь, камеру для огляду.
4. В колодязях і камерах для освітлення використовуються акумуляторні ліхтарі з напругою не більше, ніж 12 В.
5. Видалення газу з колодязів і камер випалюванням чи поданням кисню з балона забороняється. Після видалення газуробота у колодязі чи камері здійснюється з постійним нагнітанням повітря вентилятором.
6. Спуск робітника в загазований колодязь, камери дозволяється тільки в ізолюючому протигазі марки ПШ-1 чи ПШ-2 зі шлангом, що виходить на поверхню (на 2 м убік від лазу). Спостерігати в цьому випадку за робітником у колодязі і за шлангом повинен бригадир чи майстер. Працювати в колодязі робітнику в масці з викидним шлангом дозволяється без перерви не більше 10 хвилин.
7. Час одноразового перебування робітника у шланговому протигазу має бути визначеним нарядом-допуском, та не повинен перевищувати 30 хвилин.
8. На весь час знаходження робітника у колодязі спостерігаючий повинен знаходитись біля лаза у рятувальному поясі із сигнально-рятувальною мотузкою й ізолюючим протигазом напоготові.
9. Заборонено відволікати наглядача на інші роботи, доки робітник перебуває у колодязі.
10. Під час прочищення засмічень у мережах з великим підпором у вище розташованому колодязі має бути наявна обов'язкова пробка.

Прес-служба Управління Держпраці у Житомирській області

АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Facebook
Youtube

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)
Телефон для довідок щодо отримання вхідного реєстраційного номера: (0412) 34-68-70 - канцелярія (у робочі дні)