Інспектор Управління Держпраці звернув увагу адміністрації Ємільчинського лісового господарства на основні вимоги щодо професійного добору та проходження медичних оглядів працівників деревообробної промисловості

дата публікації 09.10.2020

6 жовтня 2020 року інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Михайло Прокопенко провів тематичний семінар у ДП "Ємільчинське лісове господарство", у рамках якого звернув увагу адміністрації підприємства на основні вимоги щодо професійного добору та проходження медичних оглядів працівників деревообробної промисловості.

Зокрема, Михайло Прокопенко зазначив, що вимоги щодо обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій визначено статтею 17 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ «Про охорону праці».

Згядно з цими вимогами, роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:
- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
- за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

Також інспектор наголосив, що за час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Пунктами 7.4.1-7.4.5 Розділу 7.4. Правил охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05), які поширюються на підприємства, установи й організації незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються оброблюванням деревини встановлено вимоги до роботодавців щодо проходження медичних оглядів працівниками та вимог до професійного добору, а саме:
- працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах деревообробної промисловості, повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються;
- працівники, які виконують роботи з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці або такі, де є потреба у професійному доборі, мають проходити за рахунок роботодавця попередній (при прийнятті на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;
- особи віком до 18 років приймаються на роботу після попереднього і, в подальшому, до 21 року підлягають щорічним медичним оглядам; - позачерговий медичний огляд повинен проводитись на прохання працівника або за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє виконувати трудові обов'язки.

Пресслужба Управління Держпраці у Житомирській області

АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Facebook
Youtube

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)
Телефон для довідок щодо отримання вхідного реєстраційного номера: (0412) 34-68-70 - канцелярія (у робочі дні)