Роз'яснення Управління Держпраці: Порядок складання плану ліквідації аварій для гірничих підприємств

дата публікації 21.05.2018

План ліквідації аварій (ПЛА) - це заздалегідь розроблена система узгоджених дій, які виконуються негайно працівниками підприємств (об'єктів), аварійно-рятувальних та інших спеціальних служб при виявленні аварій. ПЛА вміщує перелік першочергових заходів, спрямованих на рятування людей, ліквідацію аварії та попередження її розвитку, дії аварійно-рятувальних служб на початковій стадії виникнення аварії та порядок їх взаємодії з пожежними частинами.

Метою плану ліквідації аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків. Згідно вимог пункту 1.10 розділу ІV Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом Затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 61 від18.03.2010 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 р. за № 356/17651, на кожному кар'єрі з видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солей калійних добрив, флюсо-доломітів, нерудних будівельних матеріалів продуктивністю понад 50 тис.куб.м гірничої маси на рік, на хвостосховищі, шламонакопичувачі, дразі, земснаряді, а також гірничому підприємстві, яке проводить підривні роботи, повинен бути складений план ліквідації аварій. Забороняється робота підприємства без ПЛА. ПЛА для кар'єрів та розрізів розробляється один раз на рік, фабрик - один раз на 5 років зі щорічним погодженням з аварійно-рятувальним підрозділом. Крім того, ПЛА для фабрик погоджується з відповідними територіальними органами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Держпраці.

Розроблення плану ліквідації аварій на гірничих підприємствах здійснюється за вимогами Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик Затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 87 від 31.03.2003, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України за № 321/7642 від 22 квітня 2003. ПЛА розробляється головним інженером (технічним керівником) підприємства, погоджується командиром аварійно-рятувального загону (окремого взводу) та пожежної частини, що обслуговують це підприємство, і затверджується керівником (власником) підприємства або технічним керівником об'єднання за 15 днів до введення його в дію. У розробці ПЛА бере участь командир аварійно-рятувального підрозділу загону, який безпосередньо обслуговує підприємство. ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації на підприємстві на момент введення його в дію і повинен охоплювати всі види можливих аварій. Крім того, при складанні ПЛА необхідно враховувати можливі порушення виробничих процесів (відключення електроенергії, припинення подачі газу тощо). Головний інженер (технічний керівник) підприємства та командир аварійно-рятувального загону, з яким погоджено ПЛА, є відповідальними за правильне складання ПЛА. Відповідальним за відповідність ПЛА дійсному стану на підприємстві є головний інженер (технічний керівник). При введенні нових дільниць або зміні технологічних процесів та запасних виходів головний інженер (технічний керівник) підприємства зобов'язаний протягом доби внести до ПЛА і погодити з командиром аварійно-рятувального підрозділу відповідні зміни і доповнення.

Перед погодженням ПЛА перевіряється:
- забезпечення кар'єрів та цехів (дільниць) фабрик запасними виходами, придатними для пересування людей та рятувальників у респіраторах і транспортування потерпілих;
- стан вентиляційних пристроїв і вентиляції;
- наявність і стан засобів повідомлення про аварію;наявність протипожежного водопостачання, справність протипожежних трубопроводів, гідрантів, водяних завіс, первинних засобів гасіння пожеж тощо;
- забезпеченість працівників підприємства засобами індивідуального і колективного захисту та їх стан;
- розрахунки можливої зони ураження при прориві дамб хвостосховищ, вибуху чи загазуванні природним газом, максимальному масовому підриванню вибухових речовин в кар'єрі тощо;
- підготовленість працівників до застосування протиаварійного оснащення та знання ними правил особистої поведінки при виникненні аварій.

Представлені проект протипожежного захисту підприємства та план взаємодії аварійно-рятувального загону і пожежної частини при виникненні аварій. Матеріали перевірок оформляються актом (актами) і розглядаються на нараді у присутності головного інженера (технічного керівника) підприємства за участю командира аварійно-рятувального підрозділу. У разі необхідності розробляються заходи щодо усунення виявлених під час перевірок порушень протиаварійного захисту. За результатами наради у присутності головного інженера (технічного керівника) складається протокол, у якому зазначаються питання готовності підприємства до ліквідації аварій, що підписується головним інженером (технічним керівником) підприємства та командиром аварійно-рятувального підрозділу. Виявлені порушення повинні бути усунені до введення в дію ПЛА.

Вимоги до складання ПЛА.
ПЛА повинен мати титульний лист з підписами осіб, які його розробляють, погоджують і затверджують та містити:
- зміст;
- оперативну частину;
- наказ (розпорядження) по підприємству про місце розташування командного пункту, призначення посадових осіб уповноваженими керівниками з ліквідації аварій та систему оповіщення про аварії;
- перелік місць розташування засобів колективного та індивідуального захисту, інструментів і матеріалів, що можуть бути використані при ліквідації аварій;
- порядок взаємодії аварійно-рятувального загону з пожежною частиною;
- список посадових осіб і установ, які повинні бути негайно повідомлені про виникнення аварії.

До оперативної частини ПЛА повинні бути додані:
• ситуаційний план кар'єру (розрізу), фабрики з указівкою будинків, споруд, під'їзних шляхів і залізничних колій, водоймищ, резервуарів, насосів, водопроводів, пожежних гідрантів, складів аварійних матеріалів, паропроводів, повітропроводів, ємностей легкозаймистих матеріалів тощо;
• план кар'єру (розрізу), поверхові плани будинків фабрики, небезпечних щодо вибухів, пожеж та затоплення, з нанесенням схеми оповіщення про аварії, шляхів евакуації працівників у разі аварій, запасних виходів та напрямку струменя вентиляції;
• схеми електро-, газо- та пневмопостачання (при необхідності, якщо буде ускладнено їх прочитання при нанесенні на вищеназвані схеми);
• протокол технічної наради у присутності головного інженера підприємства.

ПЛА повинні охоплювати всі техногенно-небезпечні об'єкти (дільниці) підприємства та всі можливі види аварій, кожна позиція ПЛА повинна визначати: найменування можливого виду аварії, місце виникнення аварії, заходи щодо рятування людей і ліквідації аварій, відповідальних за виконання заходів (виконавців), шляхи виходу (евакуації) людей, завдання аварійно-рятувальним підрозділам.

Заходи щодо оповіщення про аварію працівників підприємства та виведення їх у безпечну зону передбачають:
- порядок та засоби оповіщення про аварію всіх працівників підприємства. У першу чергу оповіщаються працівники аварійної та суміжних з нею дільниць;
- дії посадових осіб, відповідальних за виведення людей із аварійної зони. При цьому враховується, що виведення людей з аварійної дільниці слід здійснювати найкоротшими шляхами, які повинні бути обов'язково вказані в кожній позиції. При вибухах, пожежах та загазованості приміщень всі люди повинні бути виведені з будинків, споруд тощо. Для прискорення евакуації людей можливо використання усіх видів транспорту.

Заходи з рятування людей та ліквідації аварії повинні передбачати:
- виклик підрозділів аварійно-рятувальної служби при всіх видах аварій та в разі необхідності пожежної частини;
- оповіщення посадових осіб та установ за списком;
- оповіщення про аварію працівників підприємства та виведення їх у безпечну зону;
- режим роботи систем енергопостачання та інших комунікацій на підприємстві і аварійній дільниці (відключення подачі на аварійну дільницю електроенергії, природного газу при вибухах, пожежі тощо);
- використання засобів вентиляції (у разі наявності та необхідності);
- ліквідацію аварії у початковий період та попередження її розвитку;
- організацію роботи транспорту для евакуації людей, а також доставки до місця аварії рятувальників та необхідних матеріалів, обладнання;
організацію взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями під час ліквідації аварії.

ПЛА з відповідними додатками повинні міститися у диспетчера фабрики, кар'єру та в аварійно-рятувальному підрозділі, що його обслуговує. Начальник дільниці організовує і є відповідальним за ознайомлення робітників з запасними виходами у разі виникнення аварій. Забороняється допускати до роботи людей, які не ознайомились з ПЛА або які не знають його в частині, що їх стосується, та шляхів виходу. Після вивчення ПЛА, у двотижневий термін, проводяться ігри-навчання з ІТП підприємства з введення ПЛА у дію за участю командного складу аварійно-рятувального підрозділу. Кожне підприємство один раз на рік проводить учбову тривогу з введення ПЛА в дію та готовності аварійно-рятувального підрозділу до ліквідації аварії.

Дмитро Попов, головний державний інспектор відділу гірничого нагляду
Управління Держпраці у Житомирській областіАДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Facebook

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)