Роз’яснення Управління Держпраці: Робота в електроустановках за розпорядженнями та нарядами

дата публікації 25.06.2020

За даними Держпраці, минулого року на підприємствах енергетичної галузі України під час виконання трудових обов’язків травмувалась 121 особа (у 2018 - 118), у тому числі 20 осіб травмувались смертельно (у 2018 - 11). Дані цифри свідчать про зростання рівня смертельного травматизму в галузі у порівнянні з 2018 роком.

Основними причинами більшості нещасних випадків є організаційні проблеми, а саме:
- недбальство безпосередніх виконавців робіт та керівників підприємства;
- безвідповідальне ставлення керівників та працівників до безпеки та здоров’я на роботі;
- невиконання організаційних і технічних заходів або їх недостатність;
- низька кваліфікація та необізнаність працівників;
- неналежний контроль за організацією та виконанням робіт, ослаблення вимогливості у дотриманні заходів безпеки;
- незадовільний технічний стан засобів виробництва.

Також необхідно зазначити, що на «малих» та «середніх» підприємствах галузі вкрай повільно впроваджується система управління виробничими ризиками.

Враховуючи дану ситуацію у галузі, фахівці відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Житомирській області звертають увагу керівників суб’єктів господарювання галузі на питання проведення небезпечних робіт за нарядами та розпорядженнями.

До небезпечних робіт відносяться роботи в електроустановках і підготовка нарядів для виконання таких робіт є комплексом організаційних заходів, що забезпечують безпечне ведення робіт в електроустановках.

Наряд-допуск (наряд) - складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Розпорядження - завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV - в електроустановках до 1000 В.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередачі:

За нарядом виконуються роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ напругою понад 1000 В:
- зі зняттям напруги;
- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них;
- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, коли потрібне встановлення тимчасових огороджень;
- із застосуванням в РУ механізмів і вантажопідіймальних машин та ін.

За розпорядженням виконується решта робіт в електроустановках понад 1000 В тривалістю не більше однієї зміни, у тому числі:
- роботи в КРУ і КРУЗ, на візках з обладнанням, які викочені з комірок за умови, що дверцята або шторки комірок зачинені;
- роботи в приводах і агрегатних шафах, комутаційних апаратах, в пристроях вторинної комутації, релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку та ін.

Підсумовуючи вищенаведене, організаційні заходи такі як видача нарядів та розпоряджень для безпечного виконання робіт у електроустановках є початковою стадією щодо охорони життя та здоров’я людини, а також слугує нагадуванням про всі можливі ризики при виконанні небезпечних робіт.

Пресслужба Управління Держпраці у Житомирській області

АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Facebook
Youtube

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)
Телефон для довідок щодо отримання вхідного реєстраційного номера: (0412) 34-68-70 - канцелярія (у робочі дні)