До відома власників та користувачів атракціонної техніки

дата публікації 29.05.2018

Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06) затверджено Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 № 110.

Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:
• катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;
• атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);
• водні, у тому числі гірки, спуски тощо;
• спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;
• обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

Дія цих Правил не поширюється на:
• видові та ігрові атракціони;
• надувні атракціони, у тому числі водні;
• атракціони, у яких використовуються тварини;
• лабіринти, кімнати сміху.

Залежно від видів небезпек, що виникають під час користування, експлуатації та обслуговування, наведені атракціони належать до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і обслуговувального персоналу, а саме:
- атракціони з механізованим приводом з підійманням посадкових місць (відвідувачів) від рівня посадкової площадки на висоту: більше 2 метрів - для дитячих атракціонів і 3 метрів - для дорослих незалежно від швидкості обертання;
- каруселі з механізованим приводом: вертикальні, горизонтальні, нахилені, із складною траєкторією руху - з лінійною швидкістю посадкових місць більше 0,5 м/с незалежно від висоти підіймання;
- автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг з вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швидкість руху яких більше 4 м/с;
- атракціони будь-якої конструкції з лінійною швидкістю руху посадкових місць (відвідувачів) більше 5 м/с;
- гойдалки механізовані та немеханізовані, які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину більше 45 град. і підійманням кабін (посадкових місць) більше 1,5 м;
- атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ);
- вежі вільного падіння;
- атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному канаті тощо).

Вимоги до монтажу атракціонів

Монтаж (демонтаж) і (або) налагодження атракціонів, віднесених до атракціонів підвищеної небезпеки мають виконувати організації, що отримали дозвіл органу з нагляду за охороною праці на виконання робіт з монтажу (демонтажу) і (або) налагодження атракціонів.

Монтаж (демонтаж) і (або) налагодження атракціонів, що не віднесені до атракціонів підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок дозволяється здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням, за необхідності, інших організацій.

Після монтажу атракціону організація, що його проводила, складає акт про допуск атракціону до експлуатації, яким має підтверджуватися проведення монтажних робіт відповідно до вимог інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки. В акті має зазначатися повна назва монтажної організації, номер і дата видачі їй дозволу органу з нагляду за охороною праці.

Допуск атракціонів до експлуатації здійснюється в таких випадках:
- після монтажу;
- після реконструкції атракціону;
- на початку кожного сезону;
- після ремонту атракціону;
- після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
- після проведення експертного обстеження атракціону;
- після заборони експлуатації посадовою особою територіального органу з нагляду за охороною праці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень цих Правил, що впливають на їх безпечну експлуатацію.

Технічний огляд атракціонів

Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців.

Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що:
- атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;
- організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

Організація безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів

Суб'єкт господарювання, який експлуатує атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт з урахуванням вимог Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

Суб'єкт господарювання:
• призначає працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів;
• призначає працівника, відповідального за утримання атракціонів у справному стані;
• призначає обслуговувальний і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);
• створює ремонтну службу;
• установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту;
• забезпечує в установлений термін проведення технічних оглядів;
• забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов'язків;
• на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджується його наказом і діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;
• організовує розроблення та затверджує Інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
• забезпечує працівників Правилами та інструкціями.

Вимоги до безпечної експлуатації атракціонів

Експлуатація атракціонів має здійснюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

Оператор або помічник оператора атракціону повинні переконатися, що кожен відвідувач правильно розташований на посадковому місці, пристрій фіксації перебуває в необхідному положенні, а замок замкнений. Необхідно переконатися, що на атракціоні немає відвідувачів, для яких пристрої фіксації або сидіння не підходять за їх антропометричними даними або з інших причин. Зазначені перевірки необхідно здійснити до пуску атракціону та перед подачею сигналу про готовність до пуску. Якщо в оператора немає повного огляду всіх місць посадки та висадження, необхідно передбачити чіткі та однозначні засоби, за допомогою яких оператор може визначити разом із помічником, чи можна запускати атракціон.

Частина території атракціону або біля нього, де відвідувачам перебувати небезпечно, повинна бути або обгороджена, або її межі мають бути чітко відзначені так, щоб унеможливити проникнення відвідувачів у небезпечну зону.

На атракціоні повинна бути така кількість службовців, яка необхідна для забезпечення його безпечної роботи. Кожен оператор може керувати одночасно тільки одним діючим атракціоном, що перевозить відвідувачів.

Інформація для відвідувачів повинна бути представлена у вигляді правил поведінки і користування даним видом атракціону або інших табличок, які варто викладати в ясній і зрозумілій формі, що унеможливлює різне тлумачення.

Таблички, написи, піктограми тощо, які розташовуються на обладнанні, повинні бути добре помітними і легко читатися відвідувачами та обслуговувальним персоналом.

Правила поведінки і користування атракціоном мають бути вивішені також у кабіні чи на робочому місці оператора.

Відповідальними за порушення вимог вищезазначених Правил (НПАОП 92.7-1.01-06), за безпечність конструкції, правильність вибору матеріалів, якість виготовлення, установлення, налагодження, реконструкції, ремонту, обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження та експлуатації є підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконали відповідні роботи.

Ірина Герасимчук,
головний державний іеспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки
Управління Держпраці у Житомирській області



АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Facebook

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)