Роз’яснення щодо складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт

дата публікації 30.01.2018

Роз’яснення головного державного інспектора відділу гірничого нагляду Сидорчука І. П. щодо складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт.

Відповідно до ст. 51, 53 Кодексу України «Про надра» та ст. 19 Гірничого закону України розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно із затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Невиконання цих вимог користувачем надр є порушенням законодавства, що у свою чергу передбачає притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності.

Річний план розвитку гірничих робіт – документ, що розробляється користувачем надр, у якому визначаються напрямки розвитку гірничих робіт з дотриманням параметрів систем розробки, передбачених проектами розробки родовищ, обсяги видобутку корисних копалин, обсяги виконання геологорозвідувальних, розкривних, рекультиваційних, гірничокапітальних і гірничопідготовчих робіт, обсяги підготовки переробки мінеральної сировини та інших робіт, передбачених технічними проектами розробки родовищ при забезпеченні відповідних і безпечних умов праці.

Річні плани розробляються у відповідності із затвердженими проектами розробки родовищ, законодавчими та нормативно-правовими вимогами з охорони надр, промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища і погоджуються в Управлінні.

Аналізуючи річні плани розвитку гірничих робіт на 2017-2018 роки, що направлені надрокористувачами на адресу Управління Держпраці у Житомирській області, інспектори відділу гірничого нагляду, що включені до складу комісії по їх розгляду, звертають увагу на низький рівень підготовки матеріалів, що подаються на погодження. Основними недоліками, що виявляються є відсутність дозвільних документів на роботи або експлуатацію обладнання, що планується для використання у гірничих роботах, а як наслідок матеріали повертаються суб’єктам господарювання для доопрацювання.

Для забезпечення і визначення чітких вимог у 2016 році інспектори відділу гірничого нагляду розробили Методичні рекомендації, які затверджені наказом Управління Держпраці у Житомирській області №2372 від 01.12.2016 та розміщені на офіційному веб-сайті Управління Держпраці (http://zt.dsp.gov.ua/), для вільного доступу та використання суб’єктами господарювання.

Фахівці Управління Держпраці вкотре нагадують, що основним завданням плану розвитку гірничих робіт є забезпечення виконання плану видобутку корисних копалин та підвищення ефективності роботи кар’єру у плановому році з урахуванням:
1. Забезпечення створення безпечних вимог праці виробничого персоналу гірничого підприємства.
2. Комплексного та раціонального використання мінеральної сировини, запобігання понаднормативних втрат, застосування прогресивних, безпечних і нешкідливих способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин, забезпечення максимально можливої виїмки корисних копалин при сучасних технологіях.
3. Оптимізації технології та організації гірничих робіт, максимального ступеню механізації усіх виробничих процесів.
4. Економічно-доцільного використання геологічних та гірничо-технічних умов розробки родовищ.
5. Проведення заходів з охорони надр, навколишнього природного середовища та рекультивації земель порушених гірничими роботами.
6. Своєчасного виконання експлуатаційної розвідки та підготовки до виїмки корисних копалин.
7. Планування розвитку гірничих робіт відповідно до проекту розробки родовища, геологічного звіту затвердженого в ДКЗ України, геолого-маркшейдерської документації, техніко-економічних показників роботи кар’єру за попередній звітний рік, відомостей щодо наявності та технічного стану гірничого обладнання, спроможність виконання робіт, що пов’язані з підвищеною небезпекою, матеріалів погоджень об’ємів та строків виконання підрядних робіт (буропідривні, гірничі, перевізні).

Прес-служба Управління Держпраці у Житомирській області


АДРЕСА
10008
м. Житомир
вул. Шевченка, 18-А

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Facebook

КОНТАКТИ
Email: 06zt@dsp.gov.ua
Телефон: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Факс: (0412) 34-68-70 - приймальня (у робочі дні)
Телефон: (0412) 55-50-06 - черговий (у вихідні та святкові дні)