Нормативно-правові акти з питань здійснення державного ринкового нагляду

Закони України

«Про загальну безпечність нехарчової продукції»

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

«Про стандартизацію»

«Про захист прав споживачів»

«Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції»

Постанови Кабінету Міністрів України

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»

«Про затвердження переліку видів продукції щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд »

«Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»

«Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

«Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду»

«Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

«Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

«Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»

«Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»

Інші

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції