Адміністративні послуги

Загальна інформація

1. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

2. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Перелік адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань праці та її територіальними органами:

 • Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Анулювання дозволу на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації.
 • Анулювання ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.
 • Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин.
 • Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Видача дозволу на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації.
 • Видача дубліката дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Видача дубліката дозволу на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації.
 • Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.
 • Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення.
 • Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин.
 • Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Переоформлення дозволу на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації.
 • Переоформлення ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.
 • Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

3. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”.

4. Бланк заяви на одержання дозволу

5. У разі якщо протягом строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.
Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

Продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

6. Інформація щодо виданих суб’єктам господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки міститься у програмі «Реєстр дозволів».

7. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
1) радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль;
2) виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів);
3) експлуатація і ремонт водозбірних споруд;
4) продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;
5) роботи із застосуванням піротехнічних виробів;
6) експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;
7) ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників;
8) навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

8. Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1) машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря;
2) машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості;
3) ковальсько-пресове устаткування.


Технологічні та інформаційні картки

анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

реєстрація ОПН в Державному реєстрі ОПН

виключення ОПН з Державного реєстру ОПН

реєстрація великотоннажних та інших ТТЗ

зняття з обліку великотоннажних та інших ТТЗ

перереєстрація великотоннажних та інших ТТЗ

тимчасова реєстрація великотоннажних та інших ТТЗ

видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

реєстрація декларації безпеки ОПН

реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технісчної бази вимогам законодавства з охорони праці

видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення

Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Реєстр декларацій
Зразок заповненої декларації

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці онлайн – Портал електронних сервісів Мінекономіки