Державний ринковий нагляд

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон), Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Заходами державного ринкового нагляду є:
1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);
2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:
а) обмеження надання продукції на ринку;
б) заборону надання продукції на ринку;
в) вилучення продукції з обігу;
г) відкликання продукції;
3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Держпраці та її територіальні органи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» здійснює державний ринковий нагляд за 10 видами продукції, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог технічних регламентів та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Перелік видів продукції, щодо яких Держпраці здійснює державний ринковий нагляд:
– Прості посудини високого тиску
Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025

– Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби
Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438

– Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки
Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076

– Обладнання, що працює під тиском
Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35

– Засоби індивідуального захисту
Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761

– Вибухові матеріали промислового призначення
Технічний регламенту вибухових матеріалів промислового призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 802

– Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055

– Машини та устаткування
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62

– Рухоме обладнання, що працює під тиском
Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 4 липня 2018 р. № 536 (Набрання чинності, відбудеться 14.07.2019)

– Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262

Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова). Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Вимоги до звернення
У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки


План здійснення державного ринкового нагляду на 2020 рік
План здійснення державного ринкового нагляду на 2019 рік
План здійснення державного ринкового нагляду на 2017 рік
План здійснення державного ринкового нагляду на 2016 рік


ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ОКРЕМИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВИЗНАЧЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КМУ від 20.03.2020 №224 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 08.04.2020 №271)

До уваги імпортерів та вітчизняних суб’єктів господарювання, які вводять в обіг засоби індивідуального захисту, що запобігають поширенню covid-19
Шаблон заяви для введення в обіг засобів індивідуального захисту (завантажити)


До уваги імпортерів кисневих балонів щодо набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1215
ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН ЗАЯВИ ТУТ