Запобігання проявам корупції

Для оперативного інформування та реагування щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб громадяни можуть звернутись безпосередньо до:

Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці:(0382) 65-64-48, khm@dsp.gov.ua, відповідальна особа – Локазюк Ярослав Петрович.

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Найбільш поширені питання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS173) від 27 січня 1999 року

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. №ETS 191

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», 2014.

Закон України «Про запобігання корупції», 2014.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», 2014.

Постанова Кабінету Міністрів від 13 червня 2000 р. №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. №828 «Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією».

Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу.

Наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 р. №214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців».

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. №118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»

Закон України «Про державну службу», 2015

РОЗ’ЯСНЕННЯ Корупційні ризики в діяльності державних службовців від 12.04.2011

ПОСТАНОВА КМУ “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”

Корисні посилання:

Національне агенство з питань запобігання корупції

Національне антикорупційне бюро України