Нормативна база

Нормативно-правова база – сайт Державної служби України з питань праці

Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Управління інспекційної діяльності  у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці:

Конституція України

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №322-VIII

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. №8073-Х

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. №132/94-ВР

Водний Кодекс України від 06 червня 1995 р. №213/95-ВР

Закони України та укази Президента України

Закон України від 21 березня 1991 р. №875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Закон України від 03 липня 1991 р. №1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення”

Закон України від 5 липня 2012 р. №5067-VI “Про зайнятість населення”

Закон України від 5 листопада 1991 р. №1788-XII “Про пенсійне забезпечення”

Закон України від 30 червня 1993 р. №3353-XII “Про дорожній рух”

Закон України від 01 липня 1993 р. №3356-XII “Про колективні договори і угоди”

Закон України від 24 лютого 1994 р. №4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України від 24 березня 1995 р. №108/95-ВР “Про оплату праці”

Закон України від 15 травня 1996 р. №192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”

Закон України від 03 липня 1996 р. №270/96-ВР “Про рекламу”

Закон України від 15 листопада 1996 р. №504/96-ВР “Про відпустки”

Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”

Закон України від 19 жовтня 2000 р. №2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”

Закон України від 17 травня 2001 р. №2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Закон України від 12 липня 2001 р. №2665-ІІІ “Про нафту і газ”

Закон України від 18 березня 2004 р. №1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”

Закон України від 01 липня 2004 р. №1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”

Закон України від 8 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі”

Закон України від 8 вересня 2004 р. №1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”

Закон України від 06 вересня 2005 р. №2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. №185-V “Про управління об’єктами державної власності”

Закон України від 02 вересня 2008 р. №345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”

Закон України від 08 липня 2010 р. №2467-VI “Про засади функціонування ринку природного газу”

Закон України від 02 грудня 2010 р. №2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Закон України від 02 грудня 2010 р. №2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Закон України від 17 березня 2011 р. №3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”

Закон України від 2 листопада 2011 р. №3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”

Закон України від 06 вересня 2012 р. №5203-VI “Про адміністративні послуги”

Закону України від 04 квітня 2013 р. №178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“

Закон України від 05 червня 2014 р. №1315-VII “Про стандартизацію”

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”

Закон України від 02 вересня 2014 р. №1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”

Закон України від 15 січня 2015 р. №124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Закон України від 02 березня 2015 р. №222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України від 18 січня 2001 р. №2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”

Закон України від 23 грудня 2004 р. №2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”

Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. №1127

Закон України від 02 жовтня 1996 р. №393/96-ВР “Про звернення громадян”

Закон України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII “Про публічні закупівлі”

Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”

Закон України від 05 квітня 2007 р. №877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України від 03 листопада 2016 р. №1726-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України від 03 листопада 2016 р. №1728-VII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України від 13 січня 2011 р. №2939-VI “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 02 жовтня 1992 р. №2657-XII “Про інформацію”

Закону України від 10 грудня 2015 р. №889-VIII “Про державну службу“

Указ Президента України від 07 травня 2001 р. №292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”

Указ Президента України від 25 травня 2004 р. №576 ”Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”

[згорнути]
Постанови та розпорядження

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 383 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 352 “Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів і Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207 “Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823 “Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 660 “Про внесення зміни до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 500 “Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 466 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70”.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802 „Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 790 „Про внесення зміни до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню” (“AMONAL”)

 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 „Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 134 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994”

Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. №1099-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. №442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №58 “Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. №827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. №865 “Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. №167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”

Постанова кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. №1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. №1845 “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 №1059 р. “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. №413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. №8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. №921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. №1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. №509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. №752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. №695 “Про затверження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 569 „Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 438 „Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. №685 “Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. №134 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. №114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 №307 «Про затвердження переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 741 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 604 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 253 «Про внесення змін до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 № 193 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» (щодо умов оплати праці державних інспекторів територіальних органів Держпраці)

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 192 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (щодо упорядкування питань оплати праці, зарахування медичного стажу, щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня для посадових осіб Держпраці, які виконуватимуть функції з гігієни праці у зв’язку з особливим характером праці)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 76 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (щодо внесення змін до діючих 25 постанов Кабінету Міністрів України та 1 розпорядження Кабінету Міністрів України, що стосувалися діяльності Держгірпромнагляду)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 55 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509» (щодо врегулювання питання накладення посадовими особами Держпраці штрафів за порушення законодавства про працю)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1137 «Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96» (щодо скасування необхідності отримання суб’єктами господарювання свідоцтва про державну реєстрацію об’єктів підвищеної небезпеки)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 №1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1025 «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №440 “Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. №761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 “Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 630 „Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12 “Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 №24 “Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 №25 “Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 №26 “Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413-р “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 989-р «Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 876-р „Про уповноваження посадових осіб Державної служби з питань праці на затвердження та підписання окремих видів документів”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016  № 722-р „Про внесення змін  до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 1042 і  № 1050”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 88-р «Питання Державної служби України з питань праці»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1021-р «Питання Державної служби України з питань праці»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 929-р «Питання Державної служби України з питань праці»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р „Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. № 347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. №521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхнім державами-членами, з іншої сторони”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. №357-р “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. №347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці“

[згорнути]
Накази

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.10.2020 № 2161 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства України від 11.11.2020 № 2305 “Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці”

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.11.2020 № 2304 «Про затвердження форми картки обліку даних інспектора праці», зареєстрований в Мін’юсті 30.11.2020 № 1196/35479

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.04.2020 № 650  (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.09.2020 № 1839) «Про затвердження Переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства України від 19.05.2020 № 919 “Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю”

Наказ Мінсоцполітики від 04.07.2019 № 1045 “Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Мін’юсті 29.07.2019 за № 828/33799

Наказ Мінсоцполітики від 18.04.2019 № 594 “Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва магнію”, зареєстрований в Мін’юсті 10.05.2019 № 483/33454

Наказ Мінсоцполітики від 06.03.2019 № 332 “Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437”, зареєстрований в Мін’юсті 02.04.2019 за № 341/33312

Наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», зареєстрований в Мін’юсті 27.12.2018 № 1494/32946

Наказ Мінсоцполітики від 07.11.2018 № 1654 “Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”, зареєстрований в Мін’юсті 05.12.2018 за № 1384/32836

Наказ Мінсоцполітики від 05.10.2018 № 1467 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві», зареєстрований в Мін’юсті 05.11.2018   № 1250/32702

Наказ Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240 «Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві», зареєстрований в Мін’юсті 21.09.2018 № 1090/32542;

Наказ Мінсоцполітики від 27.08.2018 № 1224 «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі», зареєстрований в Мін’юсті 19.09.2018 № 1078/32530

Наказ Мінсоцполітики від 27.08.2018 № 1220 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», зареєстрований в Мін’юсті 19.09.2018 № 1082/32534

Наказ Мінсоцполітики від 02.07.2018 № 943 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування», зареєстрований в Мін’юсті 27.07.2018 № 872/32324

Спільний наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України  від 29.05.2018 № 784/1012 „Про затвердження Порядку атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу”

Наказ Мінсоцполітики від 15.05.2018 № 704 «Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», зареєстрований в Мін’юсті 04.06.2018 № 666/32118

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507 „Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2018 № 425 „Про внесення змін до Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.02.2018 № 300 „Про затвердження Переліків спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018 № 293 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 „Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2018 № 104 „Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 № 2072 „Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.12.2017 № 2009 „Про затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”

Наказ Міністерства соціальної політики від 04.12.2017 № 1917 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2012 року № 390ˮ

Наказ Міністерства соціальної політики від 29.09.2017 № 1524 „Про затвердження Правил безпеки під час проектування та експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робітˮ

Наказ Міністерства соціальної політики від 20.09.2017 № 1504 „Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зернаˮ

Наказ Міністерства соціальної політики від 20.09.2017 № 1491 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робітˮ

Наказ Міністерства соціальної політики від 28.08.2017 № 1369 “Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці”

Наказ Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 № 1338 “Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів” 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2017 № 1103 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України”

Наказ Міністерства соціальної політики від 23.06.2017 № 1050 „Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я працівників на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.06.2017 № 940 „Про преміювання та матеріальну винагороду керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці”

Наказ Міністерства соціальної політики від 24.05.2017 № 866 “Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2017 № 824 „Про затвердження Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2017 № 635 „Про затвердження Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2017 № 634 „Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 № 603 „Про затвердження Правил охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.04.2017 № 592 „Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526 „Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2017 № 432 „Про внесення зміни до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 червня 2004 року № 151”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.02.2017 № 173 „Про внесення зміни до пункту 15 Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 148 „Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту”

Наказ Міністерства соціальної політики від 30.01.2017 № 140 „Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15”

Наказ Міністерства соціальної політики від 23.12.2016 №1592 „Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом”

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.12.2016 № 1579 „Про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання „Краще підприємство з охорони праці”

Наказ Міністерства соціальної політики від 16.11.2016 № 1339 „Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

Наказ Міністерства соціальної політики від 16.11.2016 № 1338 „Про затвердження форми запиту на отримання публічної інформації та Порядку складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи”

Наказ Міністерства соціальної політики від 01.11.2016 № 1259 „Про внесення змін до наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132”

Наказ Міністерства соціальної політики від 27.10.2016 № 1231 „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці»

Наказ Міністерства соціальної політики від 29.08.2016 № 934 „Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці”

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2016 № 688 „Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб територіальних органів Державної служби України з питань праці, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці”

Наказ Міністерства соціальної політики від 25.12.2015 № 1248 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437» (щодо затвердження порядку взаємодії Держпраці та державної служби зайнятості)

Наказ Міністерства соціальної політики від 04.12.2015 № 1172 «Про внесення змін до Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області»

Наказ Міністерства соціальної політики від 27.03.2015 № 340 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці»

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08. 2011 р. № 826 ” Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта)

Наказ Мінсоцполітики від 02.07.2014 № 437 “Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості”, зареєстрований в Мін’юсті 21.07.2014 № 845/25622 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511

[згорнути]
Інші нормативно-правові акти

Методичні рекомендації Державної служби України з питань праці щодо безпечної експлуатації кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем

Бланк акту перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки Управління Держпраці у Житомирській області

Наказ Управління від 18.07.2018 № 1193 Про внесення змін до наказу Управління від 22.11.2017 № 2228 Про затвердження комісій щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт

Наказ Управління від 19.11.2018 № 2103 Про затвердження комісії щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт

Наказ Управління від 02.12.2019 № 2228 Про затвердження комісії щодо погодження Планів розвитку гірничих робіт на 2020 рік

Зразок Протоколу розгляду Плану розвитку гірничих робіт 2020 (для завантаження)

ПОРЯДОК обліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, об’єктів нафтогазового комплексу в Управлінні Держпраці у Житомирській області

Додаток до акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 13 вересня 2021 року

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. №41

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітета України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. №327

[згорнути]