Отримання адміністративних послуг тепер виключно через ЦНАП

12 січня 2022

Кабінет Міністрів України затвердив Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг.

Рішенням засідання сесії Житомирської міської ради погоджено технологічні картки надання адміністративних послуг Управлінням Держпраці в Житомирській області, які здійснюються через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради.

З 10 січня 2022 року Управління Держпраці в Житомирській області виключно через центри надання адміністративних послуг надає наступні адміністративні послуги:

– продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

– реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;

– реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;

– виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;

– видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів;

– видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів;

– видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

– переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.