Правцівникам ТОВ «Юлтис» розповіли про порядок проведення робіт за нарядом та розпорядженнями

22 червня 2022

Фахівці Управління Держпраці у Житомирській області провели для працівників ТОВ «Юлтис» тренінг щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці під час організації та виконання робіт в діючих електроустановках.

Під час теоретичної частини семінару роз’яснили дотримання організаційних і технічних заходів безпечного виконання робіт в діючих електроустановках.

Зокрема, організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

– підготовка робочих місць;

– допуск до роботи;

– нагляд під час виконання робіт;

– переведення на інше робоче місце;

– оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Також працівникам наголосили за посиленням контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною.