Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

25 червня 2021

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та на виконання вимог Порядку декларування об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11 липня 2002 року №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (далі – Порядок) суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення і складання декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки (далі – декларація безпеки) відповідно до вимог Порядку.

Декларація безпеки складається за формою згідно з Додатком 1 на основі дослідження суб’єктом господарювання ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі – рівня ризику), що пов’язані з експлуатацією цих об’єктів. До декларації додаються:

– нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки (у разі його укладення);

– нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

Суб’єкт господарювання проводить відповідно до вимог Законів України «Про екологічну експертизу», «Про наукову та науково-технічну експертизу» і пунктів 19-27 Порядку експертизу повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень (далі – експертиза).

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держпраці для об’єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються або ліквідуються, – протягом року після державної реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки.

Декларація безпеки переглядається суб’єктом господарювання один раз на п’ять років.

Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим органам, зберігаються у суб’єкта господарювання, у власності або користуванні якого є об’єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.

Включення декларації безпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється Держпраці протягом 30 робочих днів після її подання суб’єктом господарювання до органу Держпраці по місцю реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки.

Територіальний орган Держпраці проводить реєстрацію декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається на її титульному аркуші.

Протягом 10 робочих днів після реєстрації територіальний орган Держпраці письмово повідомляє суб’єкта господарювання про реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки.

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

Відсутність Декларації безпеки включено до переліку Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці, затверджених постановою КМУ від 6 лютого 2019 року №223.

У Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки Житомирської області у період з 2003 по 2020 р.р.  зареєстровано 712 об’єктів підвищеної небезпеки 306 суб’єктів господарювання та 150 декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Наголошуємо на необхідності подання керівниками суб’єктів господарювання до Управління декларацій безпеки з додатками (відповідно до Додатку 1 Порядку) та висновків експертизи у встановлені законодавчими нормативно-правовими актами терміни.