Стратегія Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки: реальність для всіх

25 травня 2023

Загальною метою Стратегії Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки (Стратегія) є досягнення рівності, гідності та рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Це вимагає забезпечення незалежності, свободи вибору, повної і ефективної участі у всіх сферах життя і суспільства, включаючи проживання в соціумі.

Держави-члени вже погодилися на ці цілі шляхом ратифікації Конвенції. На відміну від Конвенції, Стратегія не створює юридичних зобов’язань для держав-членів. Стратегія є документом, який спрямований на керівництво і підтримку діяльності та заходів, спрямованих на реалізацію Конвенції, що здійснює Рада Європи, її держави-члени та інші зацікавлені сторони на національному та місцевому рівнях.

Перш за все Стратегія визначає п’ять наскрізних питань, які необхідно враховувати у всіх напрямках роботи і у всіх заходах Ради Європи з підтримки держав-членів. Ці питання також мають важливе значення для відображення державами-членами у своєму законодавстві, політиці та діяльності і у всіх сферах життя, щоб поліпшити життя осіб з інвалідністю.

Наскрізними питаннями є:

– участь, співпраця і координація

– універсальний дизайн і розумне пристосування

– перспектива гендерної рівності

– множинна дискримінація

– освіта та навчання.

Пріоритетними напрямками є:

1) Рівність і недискримінація

2) Підвищення обізнаності

3) Доступність

4) Визнання рівності перед законом

5) Свобода від експлуатації, насильства та жорстокого поводження

Детальніше про можливості порталу Держпраці: https://pratsia.in.ua/