Роботодавців інформують щодо дотримання зконодавства про охорону праці

05 серпня 2022

Фахівці Управління Держпраці у Житомирській області проводять для працівників та роботодавців семінар-наради щодо дотримання вимог законодавства України з питань охорони праці.

Так, поінформували ФОП Яновець О.В.

Дія цього Закону України «Про охорону праці» поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Працівники мають бути забезпечені спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Більше відповідей на питання щодо трудового законодавства можна знайти на порталі https://pratsia.in.ua.