Як декларувати об’єкти підвищеної небезпеки

01 лютого 2022

Декларація безпеки — документ, який визначає комплекс заходів, що вживає суб’єкт господарювання, щоб запобігти аваріям, а також забезпечити готовність до локалізації, ліквідації аварій та їхніх наслідків.

Суб’єкт господарювання, який має у власності або користуванні хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, готує і подає декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки за встановленою формою до територіальних органів контролю, зокрема Держпраці, ДСНС, і місцевих органів виконавчої влади.

За наявності на одному виробничому майданчику декількох об’єктів підвищеної небезпеки складайте одну декларацію безпеки.

Декларація безпеки повинна містити:

  • результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
  • оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;
  • перелік заходів, прийнятих щоб знизити рівень ризику рішень і запобігти аваріям;
  • відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Для об’єктів підвищеної небезпеки, які експлуатуєте, декларацію безпеки складайте як самостійний документ, а для об’єктів підвищеної небезпеки, які будуєте, реконструюєте чи ліквідовуєте, — як складник відповідної проєктної документації.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність даних, наведених у декларації.

Якщо суб’єкт господарювання подав декларацію безпеки, це не звільняє його від державного нагляду і контролю за його діяльністю. 

Декларацію безпеки разом із позитивним висновком експертизи подавайте:

  • для об’єктів підвищеної небезпеки, які експлуатуєте або ліквідовуєте, — протягом року після державної реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки;
  • об’єктів підвищеної небезпеки, експлуатацію яких плануєте, — разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію.

Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять наукову й науково-технічну діяльність у сфері безпеки промислових об’єктів.

Декларація безпеки потрапляє до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки протягом 30 робочих днів. Подавати необхідно до Центру надання адміністративних послуг10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 4. Переглядайте декларацію безпеки раз на п’ять років.